Evert Taube

En ikon när det kommer till visor är Evert Taube. Ingen som gått i svensk skola kan ha sluppit undan att sjunga någon av hans sånger och eftersom hans sånger blivit så oerhört spridda har de också påverkat annan musik, mer eller mindre tydligt.

Bakgrund

Evert Taube föddes 1890 i Göteborg och han växte upp på Vinga, en fyrplats i skärgården utanför Göteborg, i Styrsö socken. Han var det fjärde barnet av tretton och orsaken till att han växte upp på en fyrplats var att hans far var fyrmästare och sjökapten.

Havet i visorna

Havet finns ofta också med i de visor Evert Taube skrev, inte minst genom att de utspelar sig på platser i fjärran länder, vid de stora oceanerna. Redan 1907 gick han till sjöss och under sina tidigaste resor kom han bland annat till Röda havet, Sydafrika och Ceylon. Något senare reste han till Argentina och han stannade i Sydamerika under fem år. På resorna upplevde han mycket som han sen kunde använda i sina visor och i andra texter han skrev. I visorna finns ofta figurerna Fritiof Andersson och Rönnerdahl, vilka båda två anses vara hans alter egon.

Related Posts

© All Right Reserved
ezy