Vad är egentligen dansband?

Det finns olika sätt att definiera vad dansband är, till exempel kan man hitta ett försök på Nationalencyklopedin, som ju är bra på definitioner. Fast det är svårt med musik och att sätta exakta ord på en särskild genre. Det som går att slå fast med säkerhet är att termen använts i Sverige sen slutet av 1960-talet och det går också att veta att musiken är gjord för att dansa till. Det handlar om musik som är gjord för pardans, där foxtrot och bugg är de två vanligaste danserna. Men hur sätter man ord på hur en musikstil egentligen låter? Och vad är karakteristiskt? Vad svaren på de frågorna är beror nog på vem du frågar. Som med så mycket annat finns det olika åsikter och uppfattningar.

Dansband på 1970-talet

Termen började användas i slutet av 1960-talet, och det är ingen slump. Detta var strax före genrens första storhetstid. Dansbanden slog igenom på allvar på 1970-talet, innan dess hade det istället varit jazzorkestrar som spelat till dans. När intresset för jazz svalnade tog rock och pop över, och dansbanden räknades som en del av den utvecklingen.

1980-talet och framåt

När discomusiken slog igenom på 1980-talet fick dansbanden en nedgång. Även om det är en annan form av dansmusik fyllde discomusiken delvis samma funktion. Men det var inte kört för dansbanden, även om en hel del lade ner. På 1990-talet gjordes nysatsningar som till exempel “I afton dans” och framträdanden i Bingolotto, och dansbandsgenren växte sig större igen. Efter det har genren haft både uppgångar och nedgångar, men den verkar vara här för att stanna.

Related Posts

© All Right Reserved
ezy